Golden Hooves at Llaeth Derlwyn

Derlwyn Farm, Carmarthen, SA32 7DZ
Welsh Farm Milkshakes Family

We are Hefin and Beth Gibbon, we have three wonderful children Megan, Edryd and Aled. We moved to Derlwyn Farm in 2018. The cows followed us in 2019, moving from the coastal views of Kidwelly to the picturesque countryside at Derlwyn, we’re proud of the diversity of flora and fauna that the farm sustains.

 

Hefin a Beth Gibbon ydyn ni, mae gennym dri o blant bendigedig Megan, Edryd ac Aled. Symudon ni i Fferm Derlwyn yn 2018. Dilynodd y gwartheg godro yn 2019, gan symud o olygfeydd arfordirol Cydweli i gefn gwlad prydferth Derlwyn, rydym yn falch o’r amrywiaeth o fywyd gwyllt mae’r fferm yn cynnal.

Fresh milk, milkshakes and fresh produce.

Spacer

Opening Hours


Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:
24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs
24 Hrs

Telephone 07779 550921 Email Llaethderlwyn@outlook.com

Follow the Farm

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.